Poradenství a konzultace

Ochotně Vám vysvětlíme vše, počínaje požadavky úřadů až po vhodné konstrukční řešení, a jaká se v dané situaci nabízejí alternativní řešení, není-li něco tak snadné, jak se zprvu zdálo. Poradíme Vám s výběrem nemovitosti, rozsahu rekonstrukcí a s jejich financováním. Pomůžeme Vám vytvořit dispoziční řešení, které splňuje Vaše očekávání, které je ergonomické, estetické a je v souladu se zákonnými předpisy.

Nejsme vázáni žádnými smlouvami s výrobci, které by nám bránily nabízet Vám pokud možno optimální a objektivní řešení nebo nás finančně motivovaly upřednosťnovat jedno řešení před druhým.
Máme bohaté zkušenosti s projektováním pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Nejsme vševědoucí a proto spolupracujeme s mnoha schopnými lidmi v dalších oborech (viz. audity a posudky) s nimiž konzultujeme problematické otázky. Jen tak jsme Vám schopni nabídnout vyšší kvalitu za přijatelnou cenu.

Poradenství a konzultace jsou nezbytnou součástí celého koloběhu budování projektu i vazeb s klienty a komunikace je pak základním kamenem spokojenosti všech zúčastněných osob.