Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Zkráceně je označována za inženýring. Jeho podstatou a potažmo předmětem naší činnosti je na základě zmocnění investorem zajistit veškerá stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOSS), vyjádření správců inženýrských sítí, vlastníků sousedních nemovitostí, vyjádření dalších účastníků řízení a ostatní potřebné podklady (odborné posudky a studie) pro vydání pravomocného stavebního povolení či ohlášení, resp. územně plánovací informace či územního rozhodnutí.

Budeme za Vás v kontaktu se všemi institucemi a úřady, které se podílí na rozhodnutí o vydání patřičného povolení. Budeme sledovat lhůty, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům, budeme pružně reagovat na připomínky úřadů a účastníků řízení a hájit Vaše zájmy - zejména kladné a rychlé vyřízení potřebného povolení. V případě, že bude nutná jakákoliv úprava projektu nebo dojde k posunu v projednávání, budete to vědět jako první.
Služba inženýringu není nezbytnou součástí projekční činnosti, proto je na Vašem uvážení, zda do koloběhu vyřizování povolení pro Váš stavební záměr investujete svůj čas. Můžete se na nás samozřejmě obrátit také v momentě, kdy jste uvízli na mrtvém bodě či z jiných důvodů potřebujete, aby za Vás někdo tuto agendu převzal a dovedl k úspěšnému konci.

V případě staveb, jejichž příslušný stavební úřad je značně vzdálený od Olomouce a my máme v této oblasti momentálně méně zakázek, se může stát, že Vám inženýring budeme muset odmítnout, příp. se smluvně dohodnout na jeho pouze částečném plnění. V případech složitějších stavebních a územních řízení může být osobní přítomnost projektanta nutností a my bychom nebyli schopni vykonávat tuto činnost patřičně kvalitně a efektivně.