Audity, posudky a specializované činnosti

  • projekce dopravních staveb v rozsahu pro územní řízení a stavební povolení
  • projekce staveb technické infrastruktury(inženýrských sítí)
  • geodetické práce (zaměření, vytyčení...)
  • geologické a hydrogeologické posudky a zkoušky (měření radonu, únosnost základové spáry, zasakování deštových vod...)
  • statické výpočty a posudky
  • energetické audity a průkazy energetické náročnosti budov (PENB)
  • znalecké posudky a služby soudního znalceVzhledem k úzké a pravidelné spolupráci s mnoha specialisty Vám jako součást zakázky (případně i samostatně) můžeme nabídnout zpracování projektové dokumentace, auditů či posudků v uvedených oblastech. V případech, kdy je jejich zpracování nezbytnou součástí projektu pro stavební povolení či ohlášení námi navrhovaných staveb, jsou již tyto zahrnuty v kalkulaci a objemu projektové dokumentace.

Díky tomu, že působíme v oblasti stavebnictví již delší dobu a měli jsme možnost sledovat práci mnoha lidí z oboru, rádi se podělíme i o zkušenosti s řemeslníky, prodejci stavebnin či realizačními firmami.

V neposlední řadě Vás můžeme nezávazně kontaktovat i s odborníky z oblasti realitního trhu a financování staveb, kteří nás přesvědčili svými pracovními výsledky.